Šemberská 12 aneb vítězství je naše

Vítezství je naše! „Psohlavci – 14, Psohlavci – 14.“ Jak to ale vlastně všechno bylo?

V sobotu jsme se zúčastnili 37. ročníku tradičního terénního závodu dvojic Šemberská 12. Jak název napovídá, závodí se v krásném údolí Šembery a závodníci zde zdolávají 12 disciplín. Cílem je v co nejkratším čase zdolat vyznačenou trať a všechny její nástrahy.

Počasí nám letos přálo. Ráno bylo chladné, ale slunečné. Po rozdělení startovních čísel nastalo čekání dvojic na čas jejich startu. Někdo si tak ještě oprašoval své vědomosti a dovednosti, jiní využili např. hru s frisbee. Postupně se místo začalo vyprazdňovat, jak závodníci vyráželi na trať.

Na začátku trati čekala závodníky stavba stanu, překonání Šembery a lanové překážky. Svou šikovnost ukázali při zatloukání hřebíků. Po zdolání další části trati museli starší prokázat, že se zvládnou v lese pohybovat jen pomocí buzoly a určených souřadnic, mladší pokračovali po značeném úseku a určovali světové strany. Tajnou disciplínou bylo letos střílení z foukačky. Závodníci míjeli krásné výhledy do okolní krajiny, ale to už museli zvládnout zprávu v Morseově abecedě. Schopnost míření se hodila ještě při střelbě ze vzduchovky a hodu granátem. Nezdrželi se dlouho a už se prodírali porostem a nerovným terénem k další disciplíně. Uzlování. Ani pak jim závod nedovolil oddechnout. Bylo zapotřebí chopit se pily. Získaný špalek pak rozštípali a využili na rozdělání ohně a přepálení provázku. Všichni cítili, že se blíží závěrečná část. Sebrali poslední zbytky sil a doběhli k plížení a překonávání bariéry, za kterou již stačilo přeběhnout cílovou čáru.

Všichni pak nabírali energii dobrotami z domova a čekali na vyhlášení výsledků. Jak se dvojicím dařilo? Zvítězí někdo z Psohlavců? Kdo letos získá putovní totem za celkové vítězství?

Podařilo se! Pódiových umístění jsme měli v jednotlivých kategoriích mnoho a získali jsme tak i putovní totem!

A co nyní? Děkujeme pořadatelům za pohodový závod, příjemnou přátelskou atmosféru a těšíme se na příští ročník.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.