Výlet do národního zemědělského muzea

V sobotu 16. Března se družina Orlů vypravila do národního zemědělského muzea. Na sraz se dostavilo devět malých Orlů a tři vedoucí. Vlakem jsme se nechali odvézt na Masarykovo nádraží v Praze, z nádraží jsme pokračovali pěkně pěšky po svých.Nezastavil nás ani kopec nahoru na letnou. Cestu už jsme měli konečně nacvičenou z minulého výletu do národního technického muzea. Pozor! Neplést! Muzea jsou hned vedle sebe, ale expozice dost odlišné. Zatímco minule nás čekaly auta, letadla, technika a vynálezy, nyní nás čekalo všechno možné z oboru zemědělství – pěstování rostlin, chov živočichů, rybolov, myslivost a třeba i samotné vaření.

Všichni Orli si dostatečně vyhráli s interaktivními obrazovkami, leccos si mohli i vlastnoručně vyzkoušet, jen fronta na trenažér s ovládáním traktoru byla nad naše síly. Viděli jsme nejrůznější zemědělské stroje, dozvěděli se leccos o krajině, zvěři a lesech, prohlédli si velké akvárium se sladkovodními rybami nebo nejrůznější kuchyňské nářadí z minulosti, leccos jsme ještě poznali z kuchyní našich babiček. Prohlídku muzea jsme zakončili výšlapem na střechu, odkud jsme se mohli parádně rozhlédnout po celé Praze. Jen záhony, o které se pracovníci přímo na střeše muzea starají, vypadaly ještě příliš jarně.

Po prohlídce byl čas na pořádnou svačinu a pak už nás čekala procházka zpět na nádraží. Počasí nebylo nic moc, tak jsme se rádi usadili do vlaku, který nás dovezl zpátky do Českého Brodu.