Kališníci v zemích Koruny české

O víkendu hned po velikonocích proběhl v Českém Brodě Svojsíkův závod. V pátek večer nás u městských hradeb přivítal sám Jan Žižka z Trocnova a vyzval nás, abychom rozšířili jeho vojska a vytáhli ku Praze na Zikmunda, tu lišku ryšavou. Stoly se prohýbaly pod tíhou bohaté hostiny, bardové pěli veselé písně, ženy tančily a bojovníci si vyprávěli zážitky z bitev.

Ráno, když jsme seřadili naše šiky a vzdali čest vlajce, vydali jsme se plnit úkoly, které si pro nás Žižka připravil, aby se ujistil, že jsme hodni stát v bitvě po jeho boku, či vést do bitvy jeho hordy. Úkoly jsme museli plnit jak ve družinách, tak jako jednotlivci, abychom prokázali všechny své dovednosti, znalosti, postřeh, sílu i odvahu.

Večer pak Žižka všem bojovníkům osobně poděkoval, odměnil je a nejlepší z nejlepších vyzval, aby se utkali v dalších kláních, které se uskuteční pro kraj širý tak, že obléhá celé hlavní město.

Stejně jako Jan z Trocnova i já bych v závěru rád poděkoval všem, kdo se podílel na přípravě našeho klání ať už přímo z Žižkovi družiny, či družiny spřátelené, vedení města, technickým službám a Podlipanskému muzeu za vstřícný přístup a samozřejmě všem bojovníkům za skvělé závody! Ostatně podívejte se sami…

Psohlavci 14