Letní junácký tábor v Kácovci 2019

29.6.2019 – 13.7.2019

Jak to všechno začalo? Tábor začal tradičně před budovou českobrodského kina. Vyřídily se poslední papíry, odevzdala se veškerá zavazadla a za doprovodu mávaní jsme vyrazili k táboru na dva týdny se zabydlet.

Krom ubytování se první den stala událost, která ovlivnila celý průběh letošního tábora.
K večeru totiž přišli do tábora dva velevážení občané. Jeden se představil jako Leonardo da Vinci a druhý jako Lorenzo Medicejský. Atmosféra tábora se nesla v duchu renesanční Florencie z 15. století, města vědy a pokroku. Přesvědčení o kulatosti Země se pokojně z Florencie šíří. Ale jak se říká, nic netrvá věčně. Přichází totiž poslové z Říma, od papeže. Chtějí po Florencii, aby zanechala veškerých bezbožných aktivit a opět se vrátila k pravdě o placaté zemi. Když se svého hříšného života a bezbožných rouhání nevzdáme, vtrhnou do Florencie papežská vojska a srovnají Florencii se zemí.

To si samozřejmě nemůžeme nechat líbit, a tak je třeba se bránit. Jak jinak se bránit než nejnovějšími válečnými vynálezy, když ve městě žije tak vynikající vynálezce jako sám Leonardo da Vinci. Z táborníků se stávají Leonardovi tovaryši jeho dílny.

Po prozkoumání Leonardovy pracovny, ale bohužel zjišťujeme, že není na čem pracovat. Chybí plány válečného stroje, který nám pomůže se ubránit. Leonardo totiž části plánu ukryl, aby se nedostaly do špatných rukou. Horší je, že ve svém staří zapomněl kam. To bude naším úkolem na celý tábor. Najít plány, sehnat materiál, sestavit válečné stroje a ubránit se armádě.Stavba válečného stroje není jen tak, proto mladí tovaryši vyzkoušeli své schopnosti na jiných projektech. Za zmínku stojí stavba akvaduktu, vodních kol, ale také věže, vahadla a mostu. Následovala stavba nejtěžší – stavba trebuchetu. Byla to opravdová konstruktérská výzva, ale díky šikovnosti a detailnosti plánů se nám to podařilo. A díky funkčnosti našich strojů jsme se dokázali úspěšně ubránit a dál jsme mohli šířit pravdu o kulatosti Země.

Z letošního tábora jsem si přivezl nové zkušenosti a zážitky. Je na co vzpomínat. Teď zbývá si jen prohlédnout fotky a těšit se na další nezapomenutelný tábor. Děkuji všem vedoucím, kteří se na jeho průběhu podíleli.

Fotky z tábora si můžete prohlédnout v naší galerii. Odkaz ZDE.
Najdete tam fotky ze všech foťáků a mobilů. Vytříděno a srovnáno na jednom místě.

 

Richard Lupoměský