První část rádcovského kurzu

V pátek jsme se jako Kopršky a LG vydali na první část rádcovského kurzu do Prahy. Po příchodu, krátkém vybalování a spořádání večeře z domova, nastalo rozdělování do skupin, jejichž kapitáni byli dva kluci z LG a dvě Kopršky, kteří si vybírali, koho budou mít v týmu. Hned po rozřazení jsme si po těchto skupinkách zahráli pár her a následně dostali za úkol vymyslet si společně jméno pro svoji skupinu. Zbytek večera jsme strávili povídáním si a získáváním nových informací o historii skautingu.

V sobotu jsme museli vstát dostatečně brzy, abychom se stihli nasnídat, vyčistit si zuby a zabalili si na závod, co nás v ten den čekal a to Napříč Prahou – přes tři jezy, na který jsme dojeli tramvají. Po zapsání do závodu, převlékání se a krátkém čekání, jsme mohli v kategorii ‚žáci‘ vyrazit na start a začít závod společně s mnohou dalšími posádkami. Po zdolání tří jezů a doražení do cíle, jsme si všichni odpočinuli, případně využili stravenek na buřt a najedli se. Během vyhlašování umístění jsme museli vyrazit k dodávce odevzdat vypůjčené rafty a následně se vydat pěšky směrem zpět ke klubovně. Cestou jsme si po našich čtyřech skupinách zahráli i pár her. Hned po příchodu do klubovny jsme měli chvilku volna, kterou všichni přivítali s otevřenou náručí. Hned po tom nás ale čekal další program, abychom se nenudili, a to malou obíhačku v okolí klubovny. Každá družina dostala mapu s vyznačenými památkami, ke kterým jsme měli dojít pomocí mapy a odpovědět na otázky k nim. Ten večer jsme po těchto skupinách stavěli zvířata z kaštanů, které jsme ten den dostali za úkol nasbírat.

V neděli hned ráno nás čekal první úkol a to jít si po skupinách koupit snídani, kterou jsme si hned po příchodu do klubovny rádi snědli. Po návratu všech skupin a všech jejich členů proběhlo vyhlášení umístění skupin za všechny hry a soutěže, které tento víkend proběhly. Následovalo balení, protože hned po obědě, který jsme si dali, bylo nutné uklidit klubovnu a vyrazit na nádraží na vlak, kterým jsme se dostali zpět do Českého Brodu. Byla to náročná, ale zároveň zábavná a přínosná akce, kterou si, myslím, všichni užili.

Článek napsala Nelča