třetí část rádcovského kurzu

V pátek 15. 11. vyrazili zástupci LG a Kopršek na poslední etapu rádcovského kurzu na náš srub v Kácovci. Na srub jsme dorazili kolem 19 hodiny. Po půl hodině vybalování jsme dostali večeři a započal společný program. Učili jsme se hlavně spolupráci a společnou domluvu. Vedoucí na toto téma pro nás měli připravené různé hry. Také jsme si vyslechli krátkou přednášku, která nám naskytla kritický pohled na naše chyby, co jsme při naší spolupráci udělali (máme co dohánět). Zbytek večera jsme měli volný program. Druhý den ráno nás čekala práce. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. První skupina měla za úkol z horkého parafínu, hadrů a klacků vyrobit louče pro českobrodskou gardu. Druhá skupina měla za úkol natřít mladé stromky barvou proti okusu. Pak nás čekal oběd a po obědě jsme vyrazili na dřevo, které jsme pak použili na slavnostní táborák. Ten jsme připravili, oblékli se do krojů, a čekalo nás slavnostní ukončení rádcovského kurzu. Vedoucí nám pogratulovali a předali nám rádcovský zápisník a nášivku jako památku na rádcovský kurz. Pak nás čekala slavnostní hostina. Vedoucí si pro nás připravili spousty masa, sýrů a dalších pochutin. Celý večer jsme měli zase volný program. Někdo jedl, někdo si povídal s ostatními. Ráno jsme vstali a začali si balit věci. K obědu jsme dogrilovali zbytky masa a jeli jsme domů.

Honza Coubal