Obnovení činnosti

V Českém Brodě dne 11. května 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s rozvolňováním protiepidemiologických opatření a v souladu se sdělením starosty Junáka obnovíme některé vybrané formy naší činnosti pravděpodobně v průběhu měsíce června. Forma, četnost a rozsah obnovení činnosti bude stanoven střediskovou radou dne 28. května 2020 na základě vyhodnocení epidemiologických rizik a místně provozních podmínek.

O podrobnostech Vás budou informovat oddíloví vedoucí obvyklými komunikačními kanály.

Informace k plánovanému letnímu táboru naleznete zde.

Vaši Psohlavci