Obnovení běžné činnosti

Vážení rodiče,

od začátku června budeme postupně obnovovat naši skautskou činnost. Vzhledem k nařízení ministerstva zdravotnictví jsme však poměrně limitováni, a tak středisková rada ponechává rozhodnutí o konání družinových schůzek na jednotlivých oddílech v závislosti na počasí a možnostech vedoucích. Sledujte tedy své e-maily, kde se v případě konání schůzky dozvíte více.

Pro případnou účast dítěte na schůzce budete požádáni o vyplnění čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář si můžete stáhnout zde.

Těšíme se na brzké setkání!

Vaši Psohlavci