Tradiční celostřediskové Podzimky ZRUŠENY!

V Českém Brodě dne 28. září 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci dochází k úpravě programu letošních podzimních prázdnin. Centrální celostředisková několikadenní akce je zrušena. Nahradí jí kratší oddílové akce v rozsahu, ve kterém budeme schopni garantovat dodržení platných hygienických předpisů.

O jednotlivých oddílových akcích budete včas informováni našimi vedoucími.

V současné době plníme veškeré podmínky epidemiologů i doporučení vedení Junáka k naší činnosti.

U vstupu do klubovny je umístěna dezinfekce rukou, pravidelně uklízíme všechny naše prostory. Zvláštní pozornost je věnována dezinfekci ploch a sociálních zařízení tak, abychom vytvořili bezpečné prostředí pro zájmovou činnost Vašich dětí. I nadále jsme schopni operativně reagovat na nové požadavky, které budou zcela jistě kladeny na akce pro děti a mládež v roce 2020.

Vaši Psohlavci 14

PS: Pokud to situace dovolí, těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi na naší již tradiční akci – Zpátky do papučí v sobotu 12. prosince 2020.