Obnovení činnosti

V Českém Brodě dne 3. května 2021

Vážení rodiče,

v souvislosti s rozvolňováním protiepidemických opatření a v souladu s aktivitami vedení Junáka a České rady dětí a mládeže Vám sdělujeme, že jsme připraveni obnovit některé vybrané formy naší činnosti. Mezi ně samozřejmě patří i uspořádání letního tábora nebo možná táborů. Záleží samozřejmě na podmínkách, které snad již brzy budou známy. Jisté je, že pokud budou povoleny, tak se naše prázdninové aktivity uskuteční na začátku měsíce července.

V okamžiku, kdy budou známy podmínky pro prázdninové tábory Vás budeme okamžitě informovat. Příprava na letní tábor – případně tábory probíhá a my se těšíme na setkání s dětmi v Kácovci.

O podrobnostech Vás budou informovat oddíloví vedoucí obvyklými komunikačními kanály.

Vaši Psohlavci