Přihlašování na tábor spuštěno!

V Českém Brodě dne 17. května 2021

Vážení rodiče,

v souvislosti s rozvolňováním protiepidemických opatření a v souladu s aktivitami vedení Junáka a České rady dětí a mládeže Vám sdělujeme, že letošní letní tábor proběhne v termínu 3. – 17. 7. Jsme připraveni realizovat veškerá opatření pro zajištění bezpečného pobytu Vašich dětí na tábořišti v Kácovci. Přihlašování spustíme Vám již dobře známou elektronickou formou v pondělí 17. května na odkazu, který Vám zašlou Vaši oddíloví vedoucí. Ukončeno bude v pátek 21. května ve 23:59.

Jsme si vědomi, že v dnešní turbulentní situaci může do začátku července dojít k řadě celostátně vyhlašovaných změn a legislativních omezení, která mohou mít dopady do naší činnosti. V tom případě jsme připraveni je v součinnosti s Vámi vyřešit.

Bližší informace k přihlašování Vám v případě potřeby poskytnou oddíloví vedoucí.

Těšíme na setkání s dětmi v Kácovci.

Vaši Psohlavci