Stavební úpravy tábořiště

První pololetní letošního roku nám pandemická situace nedovolila provozovat běžnou skautskou činnost. Museli jsme se obejít bez schůzek, výletů anebo větších výprav. Rozhodli jsme se proto využít volné víkendy k zvelebení našeho tábořiště. Na programu první brigády byla údržba táborových latrín a vůbec to nebyla hezká práce. Dále jsme pokračovali rozebíráním ztrouchnivělých dřevěných palisád a budováním nových opěrných zdí ve stráni u stanů dětí a dospělých.

Díky sponzorským darům i vlastním investicím jsme dokázali nashromáždit větší množství dřeva a vyrobit pět nových dřevníků. Práce pokračovaly i u jídelny, kde jsme přidělali nové svody a okapy. Bez naší pozornosti nezůstala ani kuchyně, kde jsme vyrobili novou kuchyňskou linku. Následovala výroba zábradlí, schodišť a dřevěného obložení betonových zdí. Posledním naším počinem byly instalace izolace za jídelnou a vybudování čtvrté opěrné zdi.

Tímto bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům za materiální pomoc. Dále bych poděkoval našemu stavbyvedoucímu Tomášovi za vzorné dodávání materiálu, mechanizace a organizaci práce. V neposlední řadě patří dík všem brigádníkům, kteří v posledním půl roce přidali na tábořišti ruku k dílu. Práce budou i nadále pokračovat a průběh úprav našeho tábořiště si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Galerie