Šmoulí schůzka za hradbami

Ve čtvrtek 16.9.2021 se šmoulata sešla jako obvykle před naší klubovnou v KD Svět. Předpověď pro dnešní odpoledne sice nehlásila nic hezkého i přesto jsme se po vyřízení administrativy a rozloučení s rodiči odebrali směr Českobrodské hradby.

I když máme malé nožičky cestu jsme zvládli celkem rychle. Za hradbami už na nás čekal rozdělaný oheň. Posadili jsme se ke stolu a chvilku jsme si o ohni povídali. Pak už jsme si každý vzali svůj napichovák s buřtíkem a začalo velké opékání. Během opékání jsme si zazpívali i několik písniček jako např. Skákal pes přes oves, Kočka leze dírou nebo Travička zelená. Když jsme měli téměř dopečeno, začaly se z nebe snášet první kapky deště. Museli jsme se tedy přesunout pod stříšku a buřtíky jsme snědli „na stojáka“ jako v bufetu.

Než jsme zvládli naplnit svá bříška  déšť pomalu ustal a tak jsme mohli vyzkoušet i různé disciplíny jako bylo házení kroužků na pet lahev, skákání v pytlích, házení míčků do kyblíku nebo střelba z luku. Všem se moc dařilo, jen počasí nám opravdu nepřálo a během plnění úkolů nás opět začaly skrápět kapky deště a z dáli se ozývalo i hřmění. Proto jsme se opět schovali pod stříšku, kde jsme si zahráli tichou poštu a udělali pár společných fotografií.

Naštěstí šmoulata nejsou z cukru a ani bouřka nás neodradí. Oblékli jsme pláštěnky a za celkem silného deště jsme zvládli převzít i malou odměnu za splnění úkolů v podobě nafouknutého balonku. Pak jsme společně všechno uklidili a s rodiči jsme se plni spousty nových zážitků odebrali k domovům.

Fotky ze schůzky najdete zde