Rádcovský kurz ve Vrátkově

Někteří z Medvědů a Ještěrek jsou mezi námi už skoro deset let, někteří se připojili teprve před pár roky, ale všichni z nich jsou již zodpovědní a schopní mladí lidé. A protože družiny těchto skautů a skautek už pomalu začínají svou další etapu skautingu, z dětí se stanou roveři a rangers, kteří budou aktivně pomáhat s vedením mladších členů, připravili jsme pro ně rádcovský kurz, který by je měl připravit na vedení dětí stejně jako na to, jak plnohodnotně vést svůj život.

V pátek odpoledne jsme tedy od naší klubovny vyrazili do Ekocentra Vrátkov, abychom zde svůj třídílný kurz zahájili. Po rychlém vybalení jsme si ještě za posledních paprsků denního světla zahráli venku hru a nanosili si dřevo na oheň, který jsme po setmění zapálili. U ohně jsme si připravili buřty k večeři a mohli si v klidu mezi sebou popovídat.

Když už oheň dohoříval, pokročili jsme k další části večerního programu, k první ze série přednášek. Úvodní přednáška se zaměřila na to, co nás v následujících měsících čeká, a to nejen ve skautském ale i civilním životě, co nám to přinese, a jak se k tomu můžeme postavit. Druhá část zpracovala základní strukturu skautské organizace od mezinárodních společenství, až po naší vlastní družinu a jednotlivce v ní a objasnila, jak organizace funguje pro nás, ale i to, jak ji my jako členové můžeme ovlivnit.

V sobotu jsme toho měli na programu dost, a tak jsme si budíček dali už na osmou ráno. Po snídani totiž bylo potřeba naši místnost vyklidit na odpolední workshop. Když bylo vše nachystáno, vyrazili jsme na procházku do Doubravčic romantickým údolím řeky Šembery. V Doubravčicích jsme se zastavili v místní cukrárně na něco na zub. Na oběd nás odvezla dodávka zpět na hájenku, kde jsme se poté rovnou zúčastnili workshopu. Na přednášce jsme se dozvěděli zajímavé informace o zimním životě drobného ptactva, vyrobili si krmítko s lojem a semínky, a zúčastnili se i kroužkování živých ptáků.

Večer byla na pořadu další z přednášek kurzu. Nyní se jí ujal ten nejpovolanější, Pepíček, vedoucí našeho střediska, který se s našimi frekventanty zaměřil na to, co pro ně samotné znamená skauting.

Nedělní ráno už bylo klidnější, a my tak mohli zůstat ve spacácích maličko déle. Abychom to něčím vynahradili, vyrazili jsme po snídani do lesa bojovat o vlajku týmu soupeře. Ještě před obědem jsme stihli závěrečnou přednášku o tvorbě programu a jeho zasazení do skautských myšlenek. Po obědě byla příležitost tuto znalost rovnou aplikovat, Ještěrky a Medvědi dostali za úkol vymyslet program pro sebe navzájem, čehož se zhostili velmi dobře a přineslo to i spoustu zajímavých nápadů na aktivity pro menší děti.

Poté už se ale náš první běh tohoto kurzu chýlil ke konci, a nás už čekalo jen balení a úklid, aby frekventanti mohli vyrazit zpět k domovu a nové myšlenky si v klidu utřídit, než jim začnou běžné povinnosti.

Fotky z akce najdete v naší galerii.