Rádcovský kurz ve Vorlovské myslivně

V pátek 20.5 jsme se sešli před naší skautskou klubovnou, abychom mohli zahájili náš poslední rádcovský kurz. Když jsme se už všichni sešli, nasedli jsme do aut a vyjeli jsme na cestu do Lipnice nad Sázavou.

Když jsme přijeli, tak jsme si obhlédli budovu a rozdělili pokoje. Poté nás vedoucí zavolali do společenské místnosti, kde jsme si chvíli povídali o minulosti místa kde se nacházíme. Dozvěděli jsme se, že se nacházíme na místě kde A. B. Svojsík uspořádal v roce 1912 první skautský tábor pro kluky. Také jsme si řekli další věci k tomu, abychom byly připraveni vést své vlastní družiny dětí. Když nám to vedoucí dopověděli, tak jsme se odebrali do pokojů a později šli spát.

Další den nás přišli vedoucí vzbudit, nasnídali jsme se a vyrazili na celodenní výlet na hrad Lipnice. Náš úkol z předchozího večera byl ve 4 skupinkách po asi 3 lidech vymyslet hru pro určenou věkovou kategorii, a právě tu jsme si pak po cestě zahráli. Po asi 3 kilometrech jsme si na polní cestě zahráli první hru s názvem Ocásky. Po dohrání jsme si posedali na zem a vedoucí nám pověděli zase kousek z výkladu, jak se starat o malé děti a vyrazili jsme dál.

Další zastávka byla až u malého rybníčku, kde jsme si zahráli Mrazíka, poslechli si další povídání a vyrazili dál. Když už jsme byli konečně šťastní, že vidíme hrad, tak nás vedoucí poslali na druhou stranu na vyhlídku „Zlatý voči“, kde jsme se vyfotili, dali si s oběd a poté šli dál na další vyhlídku Bretschneiderovo ucho a dále na hrad. Hrad jsme si celý prošli a poté jsme vyrazili do nedaleké cukrárny a zmrzlinu a něco k pití.

Z cukrárny jsme vyšli směrem k rybníku s malou hospůdkou, kde jsme si dali malinovku a někteří našli i odvahu se jít vykoupat. Poté jsme už šli jen na přesné místo prvního tábora, a zase zpátky do myslivny. Tam už na nás čekali hosté v podobě dalších vedoucích ze střediska, které jsme pozvali. Společně jsme si zapálili ohýnek na naše přání, kde každý vedoucí měl nějakou dojemnou řeč a pak už se jen zpívalo.

Ráno, když jsme se vzbudili jsme šli na snídani, poté jsme si zabalili všechny věci a šli dohrát zbylé dvě hry, které jsme nedohráli minulý den. První jsme hráli král vysílá své vojsko a jako druhé capture the flag, moc jsme si to užili a hodně jsme se u toho nasmáli.

Bohužel, nic netrvá navždy, a i tento rádcovský kurz jsme museli ukončit. Tak jsme došli na nedaleké místo blízko naší chatky, tam nám vedoucí řekli pár dojemných slov a také věci ohledně pokračování ve skautu a vyrazili jsme domů. Tam jsme se před klubovnou rozloučili a každý vyrazil svou cestou domů s pocitem toho, že si to moc užil.

Kačka Říhová

Na fotografie se můžete podívat v naší galerii.