Pololetní prázdniny – Stěžery u Hradce Králové

Jako každý rok nastaly pololetní prázdniny, což znamená že Psohlavci 14 vyrazili na každoroční výpravu, na kterou jsme jeli výjimečně rozděleni na starší a mladší. My jako starší skupina jsme letos navštívili skautskou klubovnu v obci Stěžery u Hradce Králové.

První den jsme se zabydleli a poté už jsme jen koukali na film, protože jsme jeli už ve čtvrtek večer hned po škole, a tak jsme dojeli až poměrně pozdě na to abychom začali nějaký velký program.

Další den jsme jako první vyrazili do bazénu v Hradci Králové, kde jsme strávili celý dopolední program. Poté jsme doplnili všechnu potřebnou energie skvělým obědem v podobě bramboráků a pokračovali jsme směrem k Bílé věži – dominantě Hradce Králové. Po překonání všech 226 schodů jsme se konečně dostali nahoru a opravdu to stálo za to, protože výhled byl nádherný. Nakonec dne nás čekala už jen noční hra. Ve hře jsme si hráli na partyzány, kteří v noci přenášejí tajné šifry, pokud možno co nejvíce nenápadně a kódovaně. Jako odměnu za tento náročný úkol naši skautští partyzáni dostali možnost strávit společně čas u venkovního ohně, na kterém si mohli opéct oblíbené marshmallow.

 

 

Další den ráno jsme začali skautskou praxí v podobě sekání dřeva. Následovala odbornou přednáška o produkci a vaření kávy doprovozená i drobnou ochutnávkou. Během semináře jsme si zkusili i zahrát na pěstitele kávy a zjistili, tak že kávový pěstitelé často prodávají kávu za opravdu nízké ceny a mají problém se sotva uživit. Po přednášce následoval program rozdělený na družiny. Někdo hrál hry, pokračoval ve skautské praxi nebo vyrazil na procházku. Na sklonku dne jsme si ověřili, jestli známe všechny vedoucí v našem středisku a jejich vzájemné vztahy pomocí přiřazování a nalepování fotek vedoucí s jejich jmény. Dopadlo to naštěstí velmi dobře a nejlepší týmy dostali zaslouženou odměnu a jejich postery jsou dokonce vyvěšené i v naší klubovně. Večer jsme absolvovali poučnou přednáška o nebezpečí návykových látek a tom, jak škodí našemu zdraví.

Nastal poslední den, nejprve jsme si museli zabalit všechny naše věci a poté jsme zase sekali dříví, které jsme během výpravy protopily, dříví na doplnění nebylo málo, ale kluci a holky se k tomu postavili čelem a práce jim šla pěkně od ruky. Před odjezdem jsme po sobě uklidili klubovnu abychom ji mohli předat. Nakonec nezbylo nic jiného než se vydat do Českého Brodu, kde jsme se všichni rozloučili a plni zážitků odjeli domů.

Fotky z výpravy najdete jako vždy v naší galerii.

Kačka Říhová