15. 2. 2018

O nás

Kdo jsme?

Jsme kolektiv lidí z Českého Brodu a blízkého (občas i vzdálenějšího) okolí, kteří mají rádi zábavu, hry, sport, pobyt v přírodě a různé adrenalinové aktivity. Zároveň se při tom ale chceme i něco nového naučit. Naše aktivity jsou velmi různorodé, nejsme zaměřeni pouze na jeden konkrétní sport nebo koníček.
Naši členové jsou všech věkových kategorií, i když činnost je zaměřena převážně na děti a mládež.

Jaká je hlavní náplň naší činnosti?

Základem naší činnosti je pravidelný program pro děti a mládež. Scházíme se proto několikrát týdně v naší klubovně v Českém Brodě. Klubovna se nachází v budově kina Svět v ulici Krále Jiřího. Náplní schůzek jsou převážně hry, zkoušíme si zde i věci užitečné pro pobyt v přírodě, jako stavění stanu, uzlování, rozdělávání ohně nebo orientaci v terénu. Program se celoročně přizpůsobuje počasí, takže i v zimě si užijeme spoustu zábavy.

Mimo pravidelných schůzek pořádáme i jednodenní výlety, víkendové a vícedenní výpravy, např. na podzimní prázdniny nebo letní puťáky. V průběhu roku nepořádáme jen výpravy do přírody, ale také do akvaparku, kina, divadla, zoo, sportovní turnaje, atd.

Vyvrcholením naší každoroční činnosti je pak letní stanový tábor na tábořišti v Kácovci s celotáborovou hrou, koupáním, táboráky a dalším bohatým programem.

Ve spolupráci s dalšími sdruženími pravidelně pořádáme veřejné akce pro obyvatele Českého Brodu a okolí (např. 72 hodin, drakiáda).

Pravidelně se účastníme také různých závodů a setkání pořádaných jinými skautskými a turistickými organizacemi.

Pokud vás naše činnost zajímá a máte zájem se k nám přidat, přijďte se podívat na schůzku, nebo nás kontaktujte.

Jaké neobvyklé věci si u nás můžete vyzkoušet?

Pro podporu aktivit máme k dispozici množství rozličného, více či méně obvyklého, vybavení:

 • vybavení pro lezení na skalách i umělé stěně, lanové aktivity, slackline
 • kuše, vzduchovky, luky, praky
 • softball (rukavice, pálky, míčky)
 • vysílačky, GPS
 • outdoorové vybavení, buzoly, mapy, stany
 • míčové hry (fotbal, volejbal, basketbal, americký fotbal)
 • deskové hry, některé i složitější a neobvyklé
 • a další zajímavé věcičky (frisbee, badminton, petangue, lakros)

Proč skauting?

Naše středisko je součástí organizace Junák – český skaut, z.s.. Junák je součástí celosvětového skautského hnutí, do kterého je v současné době zapojeno 216 zemí světa a má přes 40 milionů členů.

Skauting je určen pro všechny. Děti, mladé lidi i dospělé. My se snažíme oslovit především děti a mládež. Ukázat jim, že skauting může být zajímavá, dobrodružná, ale i poučná cesta vedoucí k samostatnosti, odpovědnosti a lepšímu porozumění sobě samému i světu kolem nás. Snažíme se učit je rozvíjet jejich schopnosti, charakter, naučit se spolupracovat s ostatními a zároveň je i respektovat.

Díky dlouhodobé různorodé činnosti panuje v kolektivu přátelská atmosféra a každý ví, že se na druhého může v případě potřeby spolehnout.

Jak je organizován náš kolektiv?

Organizace je členěna do několika skupin tak, aby mohly být respektovány individuální a věkové zákonitosti dětí (viz. výchova dětí). Činnost probíhá v oddílech, které jsou dále rozděleny do družin. Ty se scházejí na pravidelných schůzkách, podnikají společně výlety a další akce.

Věkové členění kolektivu je následující:

 • Šmoulata (5–6 let)
 • Světlušky a vlčata (6–11 let)
 • Skauti a skautky (11–15 let)
 • Roveři a rangers (od 15 let)
 • Oldskauti (od 21 let)

S našimi členy zůstáváme ve styku i po skončení jejich aktivního působení v oddílech. I pokud sami nemají např. z časových důvodů možnost podílet se na práci s dětmi, účastní se rádi našich akcí a pomáhají nám se zajištěním zázemí pro naši činnost.

Kdo se stará o přípravu a organizaci programu?

O přípravu a zabezpečení programu pro děti se starají oddíloví vedoucí za pomoci roverů a rangers. Činnosti se věnují ve svém volném čase. Vůdcové musí být plnoletí a postupně absolvovat dva vzdělávací kurzy zakončené zkouškou, ve kterých musí prokázat znalosti v různých oblastech. Součástí těchto zkoušek jsou i zdravotní školení a kurzy první pomoci.

Pro všechny naše členy a také pro všechny účastníky námi pořádaných akcí má Junák sjednáno úrazové pojištění.