23. 4. 2020

Stanoviště č. 4 – Stojan na EKO vodu

Dnes lze za poměrně levný peníz dostati se velmi daleko. Vždyť i chudí synkové Slovače, bídou z rodných chat puzeni do světa, při návratu používají dráhy, aby dříve dospěli rodného krbu. Chceme-li jeti železnicí, vyhledáme si nejprve v jízdním řádu nejpříhodnější vlak. Za tím účelem rozevřete mapu drah, ke každé podobné příručce připojenou. Tam vyhledáte místo odjezdu a nejbližší důležité stanice, do které nebo přes kterou se ubíráte. Na černé čáře, která oba body spojuje, naleznete číslo, udávající stránku jízdního řádu nebo číslo té které trati. Tam si vyhledáte příslušnou linii a vhodný vlak. Na vedlejších odbočkách, při nichž také více čísel se udává, nutno postupně vhodnou stránku vypátrati.

V nedalekém parku se nachází kostel Nejsvětější Trojice. Nalevo od jeho vstupní brány nalezneš kazatelnu a tam další zprávu.