23. 4. 2020

Stanoviště č. 6 – Hřbitov

Slunce v každou minutu a hodinu dne stojí na jiném místě své nebeské dráhy. Dle kteréhokoli měřítka, vyznačujícího tento nenáhlý postup slunečního jasu, lze určiti také světovou stranu, nad kterou se slunce v určitém okamžiku vznáší. Takovým měřítkem jsou hodiny. Dle nich určíme si stranu půlnoční následujícím způsobem: Hodinky se položí na dlaň ciferníkem nahoru a obrátí se tak, aby malá ručička směřovala přímo k slunci. Po té položíme tužku nebo stéblo na ciferník tak, aby procházelo jeho středem a půlilo úhel mezi malou ručičkou a číslem XII. Tato přímka bude přímkou polední, která směřuje od severu k jihu. Hledíce k straně půlnoční, máme po pravici východ, po levici západ.

Další stanoviště se nachází u kaple sv. Gotharda na stezce Břetislava Jedličky-Brodského, která se táhne podél řeky Šembery.