23. 4. 2020

Stanoviště č. 3 – Kaplička

Když však nám poměry naše jen poněkud dovolují, máme opustit dusné kouty velkoměsta a ujeti nebo utéci se někam v klín lesů, do volné přírody, kde vzduch je tak čistý, vonný, napojený ozonem, kde slunce veseleji svítí, kde se lehčeji dýchá a kde duch, zbaven všedních starostí, může věnovati se jen sobě a kde tělo zmořené osvěží se, nabude nové síly i křepkosti. Pro kratší dobu stačí nám výlety a vycházky polo- i celodenní; máme-li delší dobu k volnému užití, věnujeme se turistice, cestování. U nás v Čechách máme tolik krásných partií a vděčných, že nám cizina právem může záviděti.

Další zprávu nalezneš na stojanu s EKO vodou v zákrutu Roháčovy ulice, naproti obchodu Jednota.