23. 4. 2020

Stanoviště č. 5 – Kazatelna

…se musí dokonale vyznati nejen v rozhledu po kraji blízkém na základě vlastních zkušeností i vzdáleném dle mapy, leč nutno mu obeznámiti se i s předpovědí počasí. Má těžiti ze  zkušeností rolníků, plavců, pastevců i lesníků. Rovněž i o zákonech tlakoměrů je povinen se poučiti, by se dle nich mohl spravovati. Předvídati počasí je velice důležito při každé vycházce, jmenovitě v krajinách pohorských nebo močálovitých, kde se časté srážky opakují.

Ulicí Podskalí pokračuj na místo, odkud je na naše město jeden z nejkrásnějších výhledů – ano, na hřbitov. Před jeho zdmi důkladně prozkoumej stojan na kola.