23. 4. 2020

Stanoviště č. 1 – Klubovna

V kterémsi denním listě užito bylo citátu z Erichsena, který praví: »Je toliko jedna bible, to je příroda. Kdo umí v té čisti, tomu otevřeny jsou brány ráje.« Mnoho pravdy je obsaženo v těchto slovech! V přírodě nalezneme vše, z přírody mluví k nám každý předmět slovy nehledanými, přímými, v přírodě nalezneme zákony svého bytí, v přírodě zpytovati můžeme tajemství zrození i smrti, zkrátka příroda je vše obsahující, nevystihle hluboká a vše vyprávějící kniha, laskavá přítelkyně všech hledajících a milující matka všeho stvoření. Sdružiti se s přírodou znamená dojíti k prameni živé vody, splynouti s přírodou znamená najíti sama sebe.

Tvé další kroky nechť vedou na náměstí, kde se mezi zvonicí a kostelem nachází zdobený kovový altán porostlý trním. Zde hledej další kód.